خالی

خالی

2022
4.6
بازیگران:
Rachel Shelley,Heida Reed,Wayne Brady
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک نویسنده ناامید برای یک A.I کاملاً ثبت نام می کند. عقبنشینی را برای درمان بلاک نویسندهاش انجام داد، اما وقتی یک نقص نرمافزاری پیشبینینشده رخ میدهد، او در داخل واحد خود با یک اندروید ناپایدار گیر میافتد و هیچ ارتباطی با افراد خارجی ندارد...

پیشنهاد نماشات

logo