شوالیه های شجاع

شوالیه های شجاع

2021
5
بازیگران:
Song Jin,Kenny Kwan
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در جریان حمله لو منگ به استان جینگ، گوان یو توانا توسط پان ژانگ از وو کشته شد و تیغه هلال اژدهای سبز او ربوده شد. گوان زینگ، پسر گوان یو، توانست از جنگ جان سالم به در ببرد و او می خواهد انتقام پدرش را بگیرد. او با تمام توان تمرین می کند تا سلاح افسانه ای را پس بگیرد. دو سال بعد لیو بی قصد حمله به وو را دارد. او تعیین کرد ...

پیشنهاد نماشات

logo