شب بمان

شب بمان

2022
6
بازیگران:
Andrea Bang,Joe Scarpellino,Humberly González
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک فرصت کاری ناموفق، گریس مجرد مزمن را وادار می کند تا یک شبانه روزی را با یک غریبه دنبال کند. معلوم شد که او یک ورزشکار حرفه ای در شهر است که خودش مشکلی دارد. شاید آنها بتوانند به یکدیگر کمک کنند.

پیشنهاد نماشات

logo