راز پلیس

راز پلیس

2021
6.5
بازیگران:
Auðunn Blöndal,Egill Einarsson,Sverrir Þór Sverrisson
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
سرسختترین پلیس ایسلند برای حل یک سری سرقتهای خشونتآمیز بانک دست از کار نمیکشد. اما زمانی که او مجبور میشود شریک جدیدی را انتخاب کند، فشارهای حل این پرونده برای مرتد سرسخت بسیار زیاد است.

پیشنهاد نماشات

logo