افسانه موی تای - 9 ساترا - دوبله

افسانه موی تای - 9 ساترا - دوبله

2018
7.4
بازیگران:
Kanokchat Manyaton,Savitree Suttichanond,Sirichai Charoenkijtanakul
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
با آخرین امید پدر اوت" برای پس گرفتن شهر Ramthep جایی که اکنون توسط Asura (نژاد غول پیکر) اشغال شده است، این پسر برای ماموریت تحویل 9 Satra، سلاح مقدس به شاهزاده Ramthep، هنر رزمی موی تای را آموزش دید."

پیشنهاد نماشات

logo