پخت و پز متفاوت - دوبله

پخت و پز متفاوت - دوبله

2020
6
بازیگران:
Jella Haase,Louis Hofmann,Leon Seidel
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
الفکینهای افسانهای (Heinzelmännchen) کلن کوتولههایی بودند که شبها مخفیانه به صنعتگران کمک میکردند تا اینکه 200 سال پیش توسط همسر بدخواه یک خیاط بیرون راندند. این داستان بازگشت آنهاست.

پیشنهاد نماشات

logo