کارتر - دوبله

کارتر - دوبله

2022
5.1
بازیگران:
Joo Won,Kim Bo-Min,Sung-Jae Lee
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک مرد که مستقیماً به یک مأموریت خطرناک فرستاده می شود و هیچ یک از خاطراتش دست نخورده نیست، باید از مرگ فرار کند در حالی که سعی می کند بفهمد او کیست، چگونه به اینجا رسیده است و صدای مرموز در گوشش که او را کارتر صدا می کند، کیست؟"

پیشنهاد نماشات

logo