جای اشتباه

جای اشتباه

2022
3.2
بازیگران:
Bruce Willis,Ashley Greene,Michael Sirow
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک آشپز متامفتامین، رئیس پلیس سابق یک شهر کوچک را شکار می کند تا قبل از اینکه بتواند شهادتی را علیه خانواده اش ارائه دهد، او را ساکت کند، اما در نهایت با بیش از آنچه که برایش چانه زده بود، روبرو می شود.

پیشنهاد نماشات

logo