هانسان - خیزش اژدها

هانسان - خیزش اژدها

2022
6.7
بازیگران:
Park Hae-il,Yo-Han Byun,Sung-Ki Ahn
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
ادامه فیلم »دریا سالار: جریان های خروشان« ساخته سال 2014 که نبرد تاریخی جزیره هانسان را بررسی می کند.

پیشنهاد نماشات

logo