زندگی دیگران

زندگی دیگران

درام/ معمایی/ دلهره آور
2006
آلمان, فرانسه
18 +
بزرگسال
8
بازیگران:
Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch
نویسنده:
Florian Henckel von Donnersmarck
کارگردان:
Florian Henckel von Donnersmarck
گزارش تخلفات
توضیحات
0نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo