خانه عنکبوت

خانه عنکبوت

1983
ایران
18 +
بزرگسال
6
بازیگران:
Masoud Behnood, Mohammad-Reza Davoudnejad, Ezzatolah Entezami, Jamshid Mashayekhi
نویسنده:
Masoud Behnood, Alireza Davoudnejad
کارگردان:
Alireza Davoudnejad
گزارش تخلفات
توضیحات
پس از انقلاب، در بحبوحه ی ماجرای حمله ی نظامی طبس، چهار مرد (تقی نیا، کامران، ثابتیان و تیمسار)، که وابستگیهایی به نظام شاهنشاهی پهلوی دارند، در ویلایی گرد آمدهاند و در انتظارند تا کودتا پیروز شود. حمله ی نظامی طبس شکست میخورد و چهار مرد مستأصل از وضع خود و ترس از گرفتار شدن دیوانه وار به جان هم میافتند و یکدیگر را از پا در میآورند.نماشات، مرجع استریم فیلم
logo