تشریفات

تشریفات

1985
ایران
18 +
بزرگسال
6.3
بازیگران:
Mehdi Fakhimzadeh, Ahmad Hashemi, Ali Shoa'i, Mahvash Pakniat
نویسنده:
Mehdi Fakhimzadeh, Reza Mirlohi
کارگردان:
Mehdi Fakhimzadeh
گزارش تخلفات
توضیحات
جوانی مشهور به حسن مطرب برای دزدی وارد خانهای میشود. در خانه مجاور روحانی ای به نام توحید با موعظههای خود گروهی از اهالی محل را بر ضد نظام سلطنتی میشوراند. پلیس امنیتی برای دستگیری توحید به محله هجوم میآورد. در این میان حسن نیز بازداشت میشود …نماشات، مرجع استریم فیلم
logo