موچو موچو آمور: افسانه والتر مرکادو

موچو موچو آمور: افسانه والتر مرکادو

مستند
2020
آمریکا
14 +
نوجوان
7.3
بازیگران:
Walter Mercado, Willy Acosta, Lin-Manuel Miranda
نویسنده:
N/A
کارگردان:
Cristina Costantini, Kareem Tabsch
گزارش تخلفات
توضیحات
هنگامی که والتر درصدد این است که میراث فراموششده خود را احیا کند . تصمیم میگیرد مزارع نیشکر خود را….نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo